Erfgoedhuis Zuid-Holland

Opdracht:                  

Ontwikkelen van een methodiek voor het doorgeven van kennis binnen de molengemeenschap (en daarbuiten)

Resultaat:                  

De erfgoedgemeenschap binnen de molenwereld maakt een transitie door. Nieuwe eigenaren en vrijwillig molenaars komen niet meer automatisch voort uit oude molenaarsfamilies, maar zijn vaker ‘nieuwkomers’ in het molenveld. Waar allerhande informatie voorheen op natuurlijke wijze werd overgedragen, dreigt er nu kennis te verdwijnen. De historische kennis en verhalen van de oudere generatie moeten worden vastgelegd en ontsloten.

Verschillende organisaties houden zich al bezig met archivering, maar er zijn nog vele verhalen op te halen. Het Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich hier ook voor in en heeft reeds diverse projecten met dit doel uitgevoerd. Zo is er al een publicatie Het molenerf van de Zuid-Hollandse poldermolen en worden er 25 verhalen opgehaald middels het oral history project Molenverhalen.

Echter er is nog veel meer informatie om te behouden voor de toekomstige generaties.

Zodoende is een pilot gestart om een methodiek te ontwikkelen voor het doorgeven van kennis binnen de molengemeenschap (en daarbuiten).

Toelichting:               

Erfgoedparticipatie is een belangrijk onderdeel van het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Cultureel erfgoed gaat namelijk iedereen aan. Via erfgoed kun je elkaar vinden, het kan een middel zijn om maatschappelijke doelen te bereiken. En als de samenleving actief betrokken is bij cultureel erfgoed, kan dit van grote betekenis zijn voor de waardering, het behoud en het gebruik ervan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en die ze uitdragen.

Waar kan ik je mee helpen?

Neem gerust contact op

Andere Projecten