Organiseren najaarsbijeenkomst voor het Molennetwerk Zuid-Holland

Opdrachtgever: Erfgoedhuis Zuid-Holland

Opdracht:

Organiseren najaarsbijeenkomst voor het Molennetwerk Zuid-Holland

Resultaat:

Deelnemers worden op inspirerende wijze bijgepraat over diverse soorten onderzoek naar molens, molengeschiedenis en het leven op de molen en krijgen handvatten om zelf onderzoek te doen. Idealiter resulteert dit in meer onderzoek naar molens en/of meer aandacht voor dit onderwerp bij erfgoedorganisaties. Daarmee leveren we met deze bijeenkomst een bijdrage aan het op de kaart zetten van de bijzondere geschiedenis van de Zuid-Hollandse molens bij het brede publiek.

Toelichting:

Doelen:

  • Molens op de kaart zetten bij erfgoedorganisaties (historische verenigingen, archieven en musea)
  • De diverse onderzoeksrichtingen rond molens naar voren brengen (zoals leven op de molen, molens en geuren, het ambacht van de molenaar, het gebouw als werktuig, molens en molenaars in streekverhalen en mythen)
  • Deelnemers inspireren onderzoek te doen naar molens
  • Netwerken: Molenaars en erfgoedorganisaties met elkaar in contact brengen

Doelgroepen

  • Molenaars en moleneigenaren
  • Historische verenigingen, musea, bibliotheken, archieven, zelfstandig onderzoekers en andere belangstellenden

Waar kan ik je mee helpen?

Neem gerust contact op

Andere Projecten