SwissArmyKnife

ROL & FUNCTIE

In elke rol en functie breng ik mijn energie mee en beweeg mij makkelijk in groepen. Dus een match met het team is snel gemaakt. Dit geldt ook voor de afstemming met de opdrachtgever. In elke rol, van projectleider tot netwerker,  ben ik bekwaam in het gehele traject van acquisitie tot uitvoering, inclusief budget en projectfinanciering.

Het geheel aan verantwoordelijkheden, werkzaamheden en bevoegdheden dat aan mij  wordt toegekend staat in het teken van kennisdeling, sociale cohesie en duurzaamheid. Wat heb ik goed gedaan als ik straks weer weg ben? Wanneer is opdrachtgever en team tevreden? Ik denk vanuit de doelgroep, maar ook vanuit het team. Wie heeft wat wanneer nodig?

Gebiedsidentiteit is de bron voor succesvolle branding en toekomstige ontwikkeling. Hoe gaan we deze ontwikkeling inzetten en wie heeft u in de organisatie nodig voor deze plannen?