Programmamanager – bewustwording Werelderfgoed

Opdracht:

Programmamanager – bewustwording Werelderfgoed

Resultaat:

Opstellen jaarplan, organiseren van financiering, coördinatie van het programma, aansturen van het programmateam, budgetbewaking, fondsenwerving overig, netwerken, directe samenwerking met het bestuur (siteholders van het UNESCO Werelderfgoed), contacten met OCW en de RCE, verantwoording en verslaglegging.

Toelichting:               

Stichting Werelderfgoed Nederland heeft de verantwoordelijkheid om de bewustwording van het Werelderfgoed te vergroten, de belangen van het Werelderfgoed te behartigen, kennis te verwerven, te ontwikkelen en te delen en om gezamenlijk naar buiten toe op te treden. Dit alles om ervoor te zorgen dat de afzonderlijke Werelderfgoedlocaties hun taken optimaal kunnen uitvoeren. Stichting Werelderfgoed Nederland beschermt en behoudt het Werelderfgoed voor overdracht aan huidige en komende generaties.

Waar kan ik je mee helpen?

Neem gerust contact op

Andere Projecten