Handreiking Molenerven

Opdrachtgever: Erfgoedhuis Zuid-Holland

Opdracht:                  

Handreiking Molenerven – Kennis van molenerven verzamelen, te delen en de molengemeenschap inspireren tot nader onderzoek van het molenerf.


Resultaat:                  

In samenwerking met het Erfgoedhuis ZH een handreiking opgesteld.

Hierdoor kan worden voorkomen dat waardevolle elementen op het erf verdwijnen. Poldermolenaars hebben veel kennis, maar deze is fragmentarisch ontsloten. Het bijeenbrengen van de kennis die voorhanden is, is een eerste stap om te komen tot het het systematisch in kaart brengen van de ontwikkelingsgeschiedenis van het poldermolenerf.

Waar kan ik je mee helpen?

Neem gerust contact op

Andere Projecten